Bachelorprojekt

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

På 7. semester udfører diplomingeniørstuderende et afgangsprojekt (bachelorprojekt), der om muligt har relation til praktikopholdet. Projektet kan foregå i samarbejde med en industrivirksomhed, et rådgivende firma eller offentlig myndighed. 

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne

  • redegøre for udviklingsbaseret viden om faglig praksis og anvende teorier og metoder inden for kemi og bioteknologi

Færdigheder

  • formulere relevante problemer, som kan danne grundlaget for den problembaserede tilgang til projektet
  • opbygge og udarbejde en projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant litteratur, benytte korrekt fagsprog samt formulere og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en fagligt begrundet og sammenhængende måde
  • begrunde valg af litteratur, metoder, modeller og andre redskaber benyttet i projektarbejdet samt vurdere projektets problemstilling og resultater i relevant faglig, samfundsmæssig, økonomisk og teoretisk kontekst samt i relation til faglitteraturen

Kompetencer

  • varetage planlægning, gennemførelse og styring af et problemorienteret projekt og håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver under projektarbejdet og selvstændigt bidrage til projektgruppens arbejde og resultater
  • identificere egne læringsbehov for fortsat udvikling og videreuddannelse indenfor fagområdet

Undervisningsform

  • Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

450 arbejdstimer

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Godkendt kompetenceprofil er en forudsætning for deltagelse i projekteksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBSc Project
ModulkodeK-KT-D7-5A
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig
CensornormC

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi, Miljø og Bioteknologi
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet