Kandidatspeciale

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne

 • redegøre for det videnskabelige grundlag og videnskabelige problemstillinger inden for kemi
 • redegøre for den højeste internationale forskning inden for specialets fagområde

Færdigheder

 • mestre de videnskabelige metoder og generelle færdigheder, der knytter sig til specialets fagområde
 • opbygge og udarbejde en projektrapport efter fagområdets normer, benytte korrekt fagsprog, dokumentere ekstensiv inddragelse af relevant originallitteratur, og formidle og diskutere projektets forskningsbaserede grundlag og problemstillinger samt resultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en fagligt begrundet og sammenhængende måde
 • kritisk vurdere projektets resultater i forhold til relevant originallitteratur og gængse videnskabelige metoder og modeller samt vurdere og diskutere projektets problemstilling og resultater i relevant natur- og teknisk-videnskabelig kontekst
 • perspektivere og vurdere projektets potentiale for videre udvikling, herunder vurdere og inddrage relevante økonomiske, etiske, miljømæssige og andre samfundsmæssige relevante forhold

Kompetencer

 • deltage i og selvstændigt gennemføre teknologisk og naturvidenskabelig udvikling og forskning, udvikle og gennemføre eksperimentelt arbejde samt løse komplekse opgaver ved brug af videnskabelige metoder
 • varetage planlægning, gennemførelse og styring af komplekse og uforudsigelige forsknings- og/eller udviklingsopgaver og påtage sig et professionelt ansvar for at gennemføre selvstændige
 • faglige opgaver såvel som tværfaglige samarbejder 
 • selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering

Undervisningsform

 • Projektarbejde

Et langt kandidatspeciale på mere end 30 ECTS skal omfatte arbejde af eksperimentel karakter, og skal godkendes af studienævnet. Dette arbejde skal have et omfang, der modsvarer specialets ECTS-belastning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

1800 arbejdstimer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLangt kandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS60
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster's thesis
ModulkodeK-KEM-K3-57A
ModultypeProjekt
Varighed2 semestre
SemesterEfterår og Forår
ECTS60
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormD

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi, Miljø og Bioteknologi
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet