Procesanalyse

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Enzymteknologi 2 samt Eksperimentel bioteknologi eller Kemiteknik 2 samt Kemiske processer eller tilsvarende sikkerhedskursus med introduktion til sikkerhed i laboratoriet.

Projektet bygger videre på viden opnået i Kemiske enhedsoperationer, Reaktor- og procesmodellering.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektet tager udgangspunkt i et eksisterende anlæg eller en del heraf – f.eks. et membranbaseret separationsanlæg eller et kolonnebaseret anlæg.  De hydrauliske forhold i anlægget beskrives ved CFD-modellering, og der opstilles en simpel model for de kemisk-fysiske reaktioner i anlægget. Disse to modelbeskrivelser sammenkobles og sammenhæng i mellem hydrauliske og kemisk-fysiske egenskaber belyses teoretisk såvel som eksperimentelt. Den derved opnåede forståelse af anlægget skal da lede frem til en dimensionering og driftsstrategi for anlægget.

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet

  • Skal kunne beskrive separationsprocesser ud fra en kvantitativ fysisk-kemisk forståelse

Færdigheder

  • Skal kunne anvende simulereringsværktøj
  • Skal kunne anvende basalt CFD

Kompetencer

  • Skal kunne forestå dimensionering og fastlægge en driftsstrategi for det valgte anlæg

Undervisningsform

Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

450 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProcesanalyse
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProcess Analysis
ModulkodeK-KEM-B6-31
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormC

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi, Miljø og Bioteknologi
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet