Lineær algebra

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Matematik på A-niveau fra gymnasiet.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne redegøre for

 • vektorer, matricer og lineære ligningssystemer
 • sammenhængen mellem løsning af lineære ligningssystemer, associerede matricer og operationer på disse.
 • lineær uafhængighed og dimension
 • egenværdier og egenvektorer
 • sammenhængen mellem egenskaber for en matrix og dens reducerede
 • lineær programmerings muligheder og begrænsninger
 • mindste kvadraters metode og forbindelsen til ortogonal projektion
 • ortogonale og symmetriske matricer

Færdigheder

 • matrix-vektorprodukt, produkt og sum af matricer
 • rækkeoperationer
 • Gausselimination
 • egenværdier og egenrum
 • løsning af lineært ligningssystem på vektorform
 • basis for underrum hørende til en matrix
 • simplexmetoden
 • omskrivning til standardform
 • mindste kvadraters metode på et datasæt

Kompetencer

 • og anvende metoder og begreber fra lineær algebra, herunder lineær programmering og ortogonale projektioner på givne faglige problemstillinger

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Opgaveregning
 • Videoer
 • Quiz
 • Digitaliseret selvstudium
 • Fagrettede workshops

Omfang og forventet arbejdsindsats

150 arbejdstimer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLineær algebra
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLinear Algebra
ModulkodeK-KEM-B2-3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi, Miljø og Bioteknologi
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet