Calculus

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Matematik på A-niveau fra gymnasiet.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne redegøre for

 • reelle funktioner af to og flere variable – definitioner, resultater og teknikker vedrørende partielle afledte
 • integration i plan og rum mht. forskellige koordinatsystemer herunder sammenhæng mellem disse
 • struktur af løsningsmængden til forskellige typer første- og andenordens differentialligninger
 • Laplacetransformationen og dens anvendelse til løsning af differentialligninger

Færdigheder

 • differentiation af funktioner af flere variable (herunder sammensatte funktioner) samt en geometrisk forståelse heraf
 • ekstrema for funktioner af to og tre variable
 • maksima og minima for funktioner af to variable
 • og opstille og udregne simple plan- og rumintegraler i forskellige koordinatsystemer
 • løsning og plot af forskellige typer første- og andenordens differentialligninger
 • og udregne Laplacetransformation og invers partialbrøksdekomposition.

Kompetencer

 • Anvende metoder og begreber fra calculus, herunder integration, differentialligninger og Laplacetransformation på givne faglige problemstillinger

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Opgaveregning
 • Videoer
 • Quiz
 • Digitaliseret selvstudium
 • Fagrettede workshops

Omfang og forventet arbejdsindsats

150 arbejdstimer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnCalculus
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCalculus
ModulkodeK-KEM-B1-2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi, Miljø og Bioteknologi
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet