Mikrobiologisk opdagelse

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Bestået 1. semester kurserne Mikrobiologisk produktion og Biologiske produktionsprocesser

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med dette kursus er at give en grundig introduktion dels til screeningskoncepter for nye mikroorganismer med nye egenskaber og dels til molekylære metoder til at finde nye gener og genprodukter

Der lægges særlig vægt på screening for enzymproducenter og opdagelse af effektive hydrolytiske enzymer og andre bioaktive proteiner

Der er et stadigt stigende behov for at finde nye mikroorganismer og for at identificere specielle egenskaber i kendte eller i ikke-dyrkbare mikroorganismer til forskellige formål

Kurset indeholder en projektbaseret teoretisk og praktisk del, hvor de studerende samarbejder i grupper om et mindre projekt, hvortil hører 1 ugentlig forelæsning om relevante emner inden for området

I den praktiske del vælger hver gruppe selv en screeningsstrategi med henblik på at finde nye organismer med bestemte egenskaber

 • Kurset fokuserer på:
  • Bakterier og svampe med forskellige egenskaber, f.eks. aerobe/anaerobe, termofile/mesofile og psychrofile
  • Klassiske screeningsstrategier for hhv. bakterier og svampe med bestemte egenskaber
  • Molekylærbiologiske screeningsstrategier for bestemte gener og/eller genprodukter
  • Teoretisk og praktisk indførelse i relevante mikrobiologiske og molekylærbiologiske metoder, såsom relevante medier til vækst af bakterier og svampe med ønskede egenskaber, konstruktion af genom- og cDNA-biblioteker, functional screening, PCR screening, metagenomics til analyse af blandede konsortier og genkloning
  • Anvendelse af genomics, proteomics og bioinformatik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet

 • Skal kunne redegøre for såkaldt klassisk screening for mikroorganismer med bestemte egenskaber
 • Skal kunne redegøre for avancerede molekylærbiologiske screeningsmetoder til identifikation af bestemte gener eller genprodukter i mikroorganismer
 • Skal kunne redegøre for fordele og begrænsninger ved forskellige screeningsmetoder 

Færdigheder

 • Skal kunne anvende udvalgte metoder til screening for nye mikroorganismer, gener og proteiner i praksis

Kompetencer

 • Skal kunne foreslå relevante screeningsstrategier til at finde og identificere nye mikroorganismer, gener og proteiner

Omfang og forventet arbejdsindsats

150 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMikrobiologisk opdagelse
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMicrobiological Discovery
ModulkodeK-BT-M2-79
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi, Miljø og Bioteknologi
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet