Svampebioteknologi

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet er med udgangspunkt i svampes vækst og biologi at give indsigt i molekylær bioteknologi herunder genom-analyse af hele genomer (genomics) og gener involverede i særskilte stofskifteprocesser eller produktion af sekundære metabolitter

Hovedformålet er ekspression af proteiner og metabolitter med henblik på industriel bioteknologisk produktion af rekombinante enzymer, farmaceutiske præparater og fin kemikalier

Projektet vil basere sig på aktuelle forsknings- og udviklingsprojekter, typisk design og konstruktion af et gen eller en mutant og præliminær ekspression

Arbejdet omfatter en eksperimentel molekylærbiologisk og indeholder teoretisk bioinformatik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet

  • Skal  kunne redegøre for svampes vækst, næringstofbehov og reporduktion
  • Skal kunne redegøre for centrale molekylærbiologiske problemstillinger i relation til svampe
  • Beskrive og benytte molekylærbiologiske teknikker i relation til svampe
  • Skal kunne redegøre for transgene teknikker og grundliggende metoder til design af rekombinante bioteknologiske produkter i svampe

Færdigheder

  • Skal kunne anvende molekylærbiologiske teknologier på svampe
  • Skal kende og kunne anvende centrale sekvensdatabaser og netbaserede sekvensanalyser i arbejdet med svampe

Kompetencer

  • Skal kunne vurdere fordele og ulemper ved forskellige produktions-systemer og -organismer og redegøre for fremtidig brug af molekylærbiologiske teknologier til ‘molecular farming’
  • Skal kunne foretage en vurdering af transgene organismers egenskaber
  • Skal kunne give det faglige grundlag for etiske og sikkerhedsmæssige overvejelser, der opstår ved anvendelse af rekombinante teknologier og transgene organismer

Undervisningsform

  • Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

450 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSvampebioteknologi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFungal Biotechnology
ModulkodeK-BT-M2-76
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi, Miljø og Bioteknologi
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet