Fra spildevand til ressourcer: spildevandsrensning, biogasproduktion og genbrug af ressourcer (SR)

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet er at introducere den studerende til koblingen mellem biokemiske processer, bakteriel artssammensætning og drift af bioteknologiske anlæg, eksempelvis renseanlæg og biogasanlæg

Den studerende skal blive i stand til at forstå hvordan ændringer i anlæggets opbygning og drift kan påvirke bakteriesammensætning og i sidste ende, hvordan dette kan forventes at påvirke produktion af biogas, udvinding af fosfor og afløbskvalitet og andre ressourcer

Projektet opbygges typisk omkring problematikker/optimeringer relateret til delelementer af en biologisk proces, hvor bakteriearter og procesparametre relevante for denne proces bestemmes eksperimentelt

Der udvikles konceptuelle modeller for de gældende sammenhænge, og anbefalinger til korrigerende handlinger opstilles

Der designes laboratorieforsøg til efterprøvning af anbefalingerne, og muligheder for implementering på anlæg kortlægges

Projektet kan udføres i samarbejde med en virksomhed

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet

  • Skal kunne redegøre for de processer der ligger bag biologisk rensning for kulstof, kvælstof og fosfor i renseanlæg og biogasanlæg
  • Skal kunne redegøre for vigtige bakteriearter og deres individuelle funktion i processerne

Færdigheder

  • Skal kunne foretage dyrkningsuafhængig analyse af bakteriesammensætninger i bioteknologiske systemer
  • Skal kunne foretage måling af procesrelevante parametre, som kan kædes sammen med bakteriesammensætningen

Kompetencer

  • Skal kunne omsætte procesrelaterede problematikker på anlægget til forventet effekt på/fra artssammensætningen
  • Skal kunne designe relevante eksperimenter til analyse af artssammensætning og funktion med henblik på at verificere hvilke arter der påvirker processen
  • Skal kunne planlægge korrigerende/optimerende handlinger ud fra analyse af artssammensætninger og slamegenskaber

Undervisningsform

  • Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

450 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFra spildevand til ressourcer: spildevandsrensning, biogasproduktion og genbrug af ressourcer (SR)
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFrom Waste Water to Resources: Waste Water Treatment, Biogas Production and Resource Recirculation
ModulkodeK-BT-M1-71
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi, Miljø og Bioteknologi
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet