Celle og molekylær bioteknologi

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet er at give den studerende indsigt i fundamentet for moderne bioteknologi med særlig vægt på eukaryoter, herunder storskala-analyse af hele genomer (genomics), af aktive gener (transcriptomics), af udtrykte proteiner (proteomics) og metabolitter (metabolomics), og hvorledes disse teknologier udnyttes i udviklingen af nye opfindelser og bioteknologiske produkter som f.eks. designede enzymer, farmaceutiske præparater og finkemikalier

Projektet vil basere sig på aktuelle forsknings- og udviklingsprojekter, typisk design og konstruktion af et gen eller en mutant og præliminær ekspression

Arbejdet omfatter en eksperimentel molekylærbiologisk og en teoretisk bioinformatisk del

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet

  • Skal kunne redegøre for den centrale molekylærbiologi
  • Skal kunne beskrive og benytte molekylærbiologiske teknikker anvendt i forskning og industriel udvikling
  • Skal kunne redegøre for transgene teknikker og design af relevante rekombinante bioteknologiske produkter

Færdigheder

  • Skal kunne anvende et omfattende repertoire af bioinformatiske analysemetoder
  • Skal kende og kunne anvende centrale sekvensdatabaser og netbaserede sekvensanalyser

Kompetencer

  • Skal kunne vurdere fordele og ulemper ved forskellige produktions-systemer og -organismer og redegøre for fremtidig brug af molekylærbiologiske teknologier til ‘molecular farming’
  • Skal kunne foretage en vurdering af transgene organismers egenskaber
  • Skal kunne give det faglige grundlag for etiske og sikkerhedsmæssige overvejelser, der opstår ved anvendelse af rekombinante teknologier og transgene organismer

Undervisningsform

  • Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

450 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnCelle og molekylær bioteknologi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCell and Molecular Biotechnology
ModulkodeK-BT-M1-70
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi, Miljø og Bioteknologi
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet