Bioraffinaderier: produktion af brændstof, bulk-kemikalier og foder

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektet tager udgangspunkt i fysisk-kemisk forbehandling af biomasse med efterfølgende mikrobiel omsætning og produktion af brændstof, bulk-kemikalier og foder

Gennemgangen skal føre til en beskrivelse af et bioraffinaderi med relevante masse- og energibalancer,  processkemaer, overslag over investerings- og driftsomkostninger, redegørelse for miljømæssige konsekvenser og bæredygtighed

Projektet kan envidere indeholde en eksperimentel del, som fokuserer på en bioteknologisk delproces til omsætningen af et udvalgt biomassebaseret substrat

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet

 • Skal kunne opstille et procesflowskema af et bioraffinaderikoncept
 • Demonstrere indblik i den kemiske sammensætning af biomasse fra landbrug, skovbrug og indsamlet fast affald med henblik på udnyttelse i bioraffinaderiprocesser
 • Skal kunne opstille masse- og energibalancer over enkelte processer
 • Skal demonstrere forståelse af procestekniske parametre herunder udbytter og omsætningshastigheder og deres anvendelse i design af bioraffinederi processer
 • Skal demonstrere et overblik over bæredygtighedskriterier i forbindelse med biologiske processer i et bioraffinaderi.

Færdigheder

 • Skal kunne opstille masse- og energibalancer over hele bioraffinaderikonceptet
 • Skal kunne identificere flaskehalse og optimeringsstrategier af et bioraffinaderikoncept 
 • Skal kunne lave en evaluering af bæredygtigheden over et samlet bioraffinaderi

Kompetencer

 • Med udgangspunkt i en udvalgt biomasse fra landbrug, skovbrug eller affaldsbehandling at beskrive et bioraffinaderikoncept til produktion af brændstof, kemikalier, materialer og/eller foder
 • Opstille masse- og energibalancer for udvalgte delprocesser i et bioreffinaderi
 • Beskrive den tekniske opbygning af et bioraffinaderianlæg i de enkelte delprocesser
 • Anvende bæredygtighedskriterier til udvikling af bioraffinaderikonceptet og redegøre for miljømæssige effekter i denne sammenhæng

Undervisningsform

 • Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

450 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBioraffinaderier: produktion af brændstof, bulk-kemikalier og foder
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBiorefineries: Production of Biofuels, Bulk-Chemicals and Feed
ModulkodeK-BT-M1-69
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi, Miljø og Bioteknologi
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet