Heterogen biokatalyse

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Enzymteknologi 2 samt Eksperimentel bioteknologi eller Kemiteknik 2 samt Kemiske processer eller andet projektmodul/sikkerhedskursus med tilsvarende introduktion til sikkerhed i laboratoriet.
Projektet bygger videre på viden opnået i Reaktor- og procesmodellering, Kemiske enhedsoperationer

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektet tager udgangspunkt i en biologisk produktionsproces baseret på immobiliserede enzymer eller levende celler eller en separationsproces, som analyseres og karakteriseres med hensyn til termodynamiske samt reaktionshastigheds- og massetransportbegrænsende forhold. På baggrund heraf designes et procesforløb, som afprøves eksperimentelt. Der opstilles matematiske modeller til beskrivelse af heterogene processer i dele af forløbet og essentielle kinetiske, termodynamiske og massetransport parametre estimeres. I det omfang det er relevant for projektarbejdet kan der i forbindelse med dimensionering af udstyret inddrages hensyn til GMP regler, materialevalg, sikkerhedsaspekter og moniterings og reguleringsstrategi.

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet

  • Skal kunne redegøre for ikke-ideelle processers og enhedsoperationers termodynamik, kinetik og for betydningen af massetransportfænomener i bioprocessystemer

Færdigheder

  • Skal kunne arbejde med instrumentering og procesudstyr i laboratorieskala
  • Skal kunne opstille og analysere komplekse matematiske modeller for ikke-ideelle processer og enhedsoperationer
  • Anvende forsøgs- og modelbaseret analyse i design af ikke-ideelle kolonnereaktorer og separationsprocesser
  • Omsætte procesmodeller til design af ikke-ideelle bioteknologiske produktionsprocesser

Kompetencer

  • Skal kunne omsætte viden om ikke-ideelle processer og enhedsoperationer til opstilling af forsøg med henblik på analyse og karakterisering af bioteknologiske produktionsprocesser og bestemmelse af hastighedsbegrænsende del-processer
  • Analysere, vurdere, designe og modellere bioteknologiske og biofarmaceutiske produktions- og separationsprocesser på et videnskabeligt grundlag såvel efter selvstændig indsats som i gruppearbejde
  • Beskrive, formulere og formidle projektets problemstillinger og resultater i en rapport opbygget efter videnskabelige principper under anvendelse af korrekt fagteknisk og videnskabelig terminologi

Undervisningsform

Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

450 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnHeterogen biokatalyse
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHeterogenous Biocatalysis
ModulkodeK-BT-B6-30
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormC

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi, Miljø og Bioteknologi
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet