Bachelorprojekt (Organisk syntese)

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Kemiteknik 2 eller andet projektmodul/sikkerhedskursus med tilsvarende introduktion til sikkerhed i laboratoriet
Modulet bygger videre på viden opnået i Almen kemi, samt Grundlæggende organisk og uorganisk kemi

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektet tager udgangspunkt i planlægning og udførelsen af en flertrins organisk syntese. Projektarbejdet kan omfatte:

  • Håndtering af reaktive og følsomme reagenser
  • Syntese under inert atmosfære
  • Destillation og rekrystallisering
  • Kromatografiske metoder til analyse og separation af organiske forbindelser
  • Analyse af organiske forbindelser ved avancerede NMR-teknikker

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet

  • Skal have opnået viden om de sikkerhedsmæssige betragtninger omkring organisk syntese

Færdigheder

  • Skal kunne planlægge komplekse organiske synteser
  • Skal kunne anvende teorier og litteratur til at tilrettelægge og udføre komplekse organiske synteser
  • Skal kunne formidle de opnåede resultater skriftligt og mundtligt

Kompetencer

  • Skal kunne karakterisere synteseprodukter med forskellige moderne analysemetoder

Undervisningsform

Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

600 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt (Organisk syntese)
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBSc Project (Organic Synthesis)
ModulkodeK-BIO-B6-37
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormC

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi, Miljø og Bioteknologi
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet