Case studie i mikrobiel økologi

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Før projektenhedens eksperimentelle del påbegyndes, skal den studerende demonstrere fortrolighed med de arbejdsrutiner og sikkerhedsprocedurer, der gælder ved arbejde i de kemiske og biologiske laboratorier, så projektarbejdet kan udføres på sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Case-studiet tager udgangspunkt i en mikrobiel problemstilling som f.eks.  mikroorganismernes samspil med det omgivende miljø. Betydning af mikroorganismer for stofomsætning i forskellige miljøer undersøges teoretisk og evt eksperimentelt. 

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet, skal kunne

  • redegøre for prokaryote organismers samspil med omgivende miljøer 
  • forklare mikrobiel katalyseret stofomsætning
  • foretage kvantitative beregninger på fysiske, kemiske og mikrbiologiske processer 

Undervisningsform

  • Case-studie

Omfang og forventet arbejdsindsats

150 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnCase studie i mikrobiel økologi
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCase Study in Microbial Ecology
ModulkodeK-BIO-B3-79A
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi, Miljø og Bioteknologi
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet