Feltbiologi 2

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i Feltbiologi 1

Modulets indhold, forløb og pædagogik

  • At give den studerende viden om fysiske, kemiske og biologiske variable, der styrer samspillet mellem forskellige trofiske niveauer i et afgrænset økosystem.
  • Projektet har endvidere til formål at give den studerende kendskab til måling, indsamling og/eller vurdering af grundlæggende feltbiologiske data.

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne

  • Definere de i projektrapporten anvendte biologiske begreber
  • Redegøre for biodiversiteten i det udvalgte økosystem og eventuelle antropogene påvirkninger
  • Redegøre for relevante fysiske, kemiske og biologiske processer i det undersøgte økosystem

Færdigheder

  • Forestå feltbiologisk arbejde i et akvatisk eller terrestrisk økosystem, herunder prøvetagning
  • Udvælge og foretage grundlæggende analyser af prøver
  • Gennemføre en metodisk og konsekvent faglig vurdering af de opnåede resultater og disses pålidelighed
  • Formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en sammenhængende måde
  • Arbejde sikkert i laboratoriet, herunder vurdere og anvende relevante beskyttelsesforanstaltninger, benytte relevante kilder til information, håndtere kemikalier og andet materiale forsvarligt, bortskaffe spild og affald efter forskrifter samt udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger

Undervisningsform

  • Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

300 timer

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Godkendt prøve i laboratoriesikkerhed er forudsætning for deltagelse i projekteksamen

Prøver

Prøvens navnFeltbiologi 2
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelField Biology 2
ModulkodeK-BIO-B1-38
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi, Miljø og Bioteknologi
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet