Numeriske metoder inden for teknologi. P2-projekt matematik-teknologi 2015-studieordning

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Forudsætninger: 1. semester og at Calculus, Computerstøttede beregninger samt Opsamling og repræsentation af tekniske data følges senest samtidigt.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Viden:
• skal have viden om opsamling af tekniske data
• skal have viden om repræsentation af tekniske data
• skal have viden om numeriske beregninger baseret på virkelige data
• skal have viden om afrunding og fejl
• skal have viden om approximationer af funktioner

Færdigheder

Færdigheder:
• skal kunne indsamle data fra et teknisk system og vælge en passende datarepræsentation
• skal kunne redegøre for den numeriske implementation af de benyttede algoritmer

Kompetencer

Kompetencer:
• skal ud fra givne forudsætninger kunne ræsonnere og argumentere med begreber inden for numeriske metoder
• skal udvikle og styrke sin evne til mundtligt og skriftligt at kunne give en korrekt og præcis matematisk fremstilling

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning. De studerende gives et tema, inden for hvilket projektgruppen vælger en eller flere vinkler for problembearbejdning. Temaet dækker bredt de fagligheder, der indgår i det videre studieforløb inden for matematik og teknisk videnskab.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnNumerical Methods in Technology
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Gruppeeksamen med udgangspunkt i projektrapporten.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelNumerical Methods in Technology
ModulkodeF-MTKB2-2015
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

StudienævnStudienævn for Matematik, Fysik og Nanoteknologi
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet