Anvendt Lineær algebra indenfor teknologi. P1-projekt matematik-teknologi 2015-studieordning

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Optagelse på bacheloruddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Viden:
• skal have kendskab til numeriske metoder og værktøjer, som bruges indenfor lineær algebra
• skal have viden om modeller baseret på lineær algebra som benyttes til beskrivelse af teknologiske problemer
• skal have kendskab til og overblik over emner og begreber inden for lineær algebra, som er relevante ved løsning og analyse af et udvalgt teknologisk problem

Færdigheder

Færdigheder:
• skal kunne udføre en konkret analyse af et teknologisk problem vha. metoder fra lineær algebra
• skal kunne anvende numerisk software til at analysere en konkret teknologisk problemstilling
• skal kunne kommunikere de relevante abstrakte matematiske teorier og deres anvendelse på teknologiske problemstillinger. Denne kommunikation skal både i skrift og tale kunne ske med korrekt anvendelse af matematiske begreber og symboler og stringente ræsonnementer

Kompetencer

Kompetencer:
• skal ud fra givne forudsætninger kunne ræsonnere og argumentere med matematiske begreber indenfor lineær algebra
• skal udvikle og styrke sin evne til mundtligt og skriftligt at kunne give en korrekt og præcis fremstilling af matematik og relaterede ingeniørmæssige problemstillinger
• skal kunne anvende begreber og værktøjer til problembaseret projektledelse og reflektere den problembaserede læring for gruppen i en skriftlig procesanalyse for hhv. P0 og P1 forløbet

Undervisningsform

Forelæsninger med tilhørende opgaveregning og miniprojekt.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 10 ECTS svarende til 300 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnvendt Lineær algebra indenfor teknologi. P1-projekt 2015-studieordning
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Gruppeeksamen med udgangspunkt i projektrapporten.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelApplied Linear Algebra for Technical Problems. P1-projekt 2015-studieordning
ModulkodeF-MTKB1-2015
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Matematik, Fysik og Nanoteknologi
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet