Makroøkonomi 2 (modul 9, bachelor i erhvervsøkonomi. HA)

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulerne på 3. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modul 9 er at give den studerende en grundlæggende forståelse af centrale indkomstdannelsesmodeller i en åben økonomi med henblik på at kunne formulere og kritisk diskutere en relevant økonomisk politik med henblik på at opnå makroøkonomisk balance. Disse formål tilsigtes opnået gennem præsentation af flere konkurrerende teorier til beskrivelse af den mere kortsigtede makroøkonomiske dynamik med hovedvægt på interaktionen mellem en række væsentlige makromarkeder: arbejds-, vare-, kapital- og valutamarkederne. Forståelsen af udviklingen i de alternative makroøkonomiske teorier forsøges ligeledes anskuet i et teorihistorisk perspektiv.

Læringsmål

Viden

Kompetenceprofil og kompetencemål:
Den studerende opnår:
• en grundlæggende forståelse af centrale indkomstdannelsesmodeller i en åben økonomi
• evne til at formulere og kritisk diskutere relevante økonomisk politiker med henblik på at opnå makroøkonomisk balance

Færdigheder

Læringsmål: Kurset har til formål at give en grundlæggende forståelse af centrale indkomstdannelsesmodeller.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.
 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMakroøkonomi 2
Prøveform
Mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMacroeconomics 2
ModulkodeF-MOK-B4-5
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Matematik, Fysik og Nanoteknologi
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet