Lineær algebra

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Matematik på A-niveau fra gymnasiet

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Vektorer, matricer og lineær ligningssystemer. Sammenhængen mellem løsning af lineære ligningssystemer, associerede matricer og operationer på disse
 • Lineær uafhængighed og dimension. Egenværdier og egenvektorer
 • Sammenhængen mellem egenskaber for en matrix og dens reducerede
 • Ortogonalitet og ortonormale baser
 • Lineær programmerings muligheder og begrænsninger

Færdigheder

 • Matrix-vektorprodukt, produkt og sum af matricer. Rækkeoperationer. Gausselimination
 • Egenværdier og egenrum
 • Løsning af lineært ligningssystem på vektorform
 • Basis for underrum hørende til en matrix
 • Gram Schmidt, projektion på underrum, projektionsmatricer. Koordinater for en vektor mht. en ortonormal basis
 • Simplexmetoden. Omskrivning til standardform

Kompetencer

 • Kan anvende metoder og begreber fra lineær algebra, herunder ortonormale baser og lineær programmering

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveregning, video, quiz, digitaliseret selvstudium, fagrettede workshops

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLineær algebra
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLinear algebra
ModulkodeESNLA1245F
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design