Lineær algebra

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Matematik på A-niveau fra gymnasiet

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Vektorer, matricer og lineære ligningssystemer. Sammenhængen mellem løsning af lineære ligningssystemer, associerede matricer og operationer på disse
 • Lineær uafhængighed og dimension. Egenværdier og egenvektorer
 • Sammenhængen mellem egenskaber for en matrix og dens reducerede
 • Sammenhængen mellem et vektorrum af dimension n og Rn
 • Ortogonalitet og ortonormale baser

Færdigheder

 • Matrix-vektorprodukt, produkt og sum af matricer. Rækkeoperationer. Gausselimination
 • Egenværdier og egenrum
 • Løsning af lineært ligningssystem på vektorform
 • Basis for underrum hørende til en matrix
 • Ud fra en basis for et vektorrum finde koordinater for vektorer samt matricen for en lineær afbildning
 • Gram Schmidt, projektion på underrum, projektionsmatricer. Koordinater for en vektor mht. en ortonormal basis

Kompetencer

 • Kan anvende metoder og begreber fra lineær algebra, herunder vektorrum og ortonormale baser på givne problemstillinger

Undervisningsform

Forelæsning, opgaveregning, videoer, quiz, digitaliseret selvstudium, fagrettede workshops

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLineær algebra
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLinear algebra
ModulkodeESNLA1234F
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design