Lineær algebra

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Ingen

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • definitioner, resultater og teknikker indenfor teorien for lineære ligningssystemer
 • lineære transformationer og deres sammenhæng med matricer
 • simple matrixoperationer
 • invertibel matrix og invertibel lineær afbildning
 • vektorrummet Rn og underrum deraf
 • dimension af og basis for underrum
 • determinant for matricer
 • bestemme dimension af og basis for nulrum og søjlerum
 • skal kunne beregne determinanter og kunne anvende resultatet af beregningen
 • eksempler på anvendelse af linear algebra, f.eks. Kirchhoffs lov

Færdigheder

 • afgøre løsbarhed af lineære ligningssystemer
 • bestemme fuldstændige løsninger og deres struktur
 • repræsentation af lineære ligningssystemer som matrixligninger, og omvendt
 • bestemme og anvende reduceret echelonform af en matrix
 • anvende elementære matricer i forbindelse med Gausselimination og inversion af matricer
 • lineær afhængighed af systemer og vektorer
 • bestemme matrix for en givet lineær afbildning, og omvendt
 • løse simple matrixligninger
 • skal kunne afgøre, om en matrix er diagonaliserbar, og i bekræftende fald gennemføre en diagonalisering, for simple matricer

Kompetencer

 • skal udvikle og styrke sit kendskab til, forståelse af, og anvendelse af matematiske teorier og metoder indenfor andre fagområder

Undervisningsform

Forelæsninger med tilhørende opgaveregning

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLineær algebra
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLinear algebra
ModulkodeESNEITB1LA14
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design