Calculus

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Matematik på A-niveau fra gymnasiet

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Reelle funktioner af to og flere variable - definitioner, resultater og teknikker vedrørende partielle afledte
 • Komplekse tal som en udvidelse af de reelle tal - såvel geometriske som algebraisk. Sammenhæng mellem den komplekse eksponentialfunktion og trigonometriske funktioner.
 • Struktur af løsningsmængden til forskellige typer første- og andenordens differentialligninger
 • Laplacetransformationen og dens anvendelse til løsning af differentialligninger

Færdigheder

 • Differentiation af funktioner af flere variable (herunder sammensatte funktioner) samt en geometrisk forståelse heraf
 • Ekstrema for funktion af to og tre variable
 • Maksima og minima for funktioner af to variable
 • Addere, multiplicere og dividere komplekse tal. Omregning mellem kartesisk og polær form
 • Løsning og plot af forskellige typer første- og andenordens differentialligninger
 • Udregn Laplacetransformation og invers. Partialbrøksdekomposition

 

Kompetencer

 • Kan anvende metoder og begreber fra calculus, herunder komplekse tal, differentialligninger og Laplacetransformation på givne faglige problemstillinger

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveregning, video, quiz, digitaliseret selvstudium, fagrettede workshops

Eksamen

Prøver

Prøvens navnCalculus
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCalculus
ModulkodeESNCAL1458F
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design