Internetteknologi

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

FORMÅL          

Projektmodulets formål er at bidrage til, at de studerende opnår viden om og kan udvikle en internetapplikation, - agent, eller – service.
Internetapplikation, -agent eller – service skal forstås bredt og spænder fra de mere gængse internetapplikationer til autonome agenter og det såkaldte ”Internet of Things”, hvor internet teknologi benyttes til at knytte fysiske objekter, så som husholdningselektronik, sammen, hvor der ikke nødvendigvis er en traditionel browser baseret brugergrænseflade.

BEGRUNDELSE    
Internet, internetteknologi, internetservices og internetapplikationer er centrale teknologiske elementer i samfundet i dag.

Læringsmål

Viden

 • demonstrere viden om og forståelse af internet, internetteknologier samt internetservices
 • forstå og udnytte internet begreber
 • analysere og modellere krav til internetapplikationsudvikling
 • strukturer en applikation i en flerlags arkitektur og ved hjælp af gængse program mønstre
 • designe, realisere og afteste en internetapplikation, - agent eller - service

Færdigheder

 • gennemføre systematisk aftestning af applikationen og påvise at applikationen svare til intentioner og brugernes behov
 • gennemføre systematisk evaluering af brugergrænsefladen
 • argumentere for trufne valg i alle udviklingsprocessens aktiviteter herunder forklarer krav, arkitektur og brugeres behov hænger sammen
 • demonstrere færdigheder i udvikling af en internetapplikation, - agent, eller – service af høj, intern og ekstern kvalitet, hvor der fokuseres på en skalérbar arkitektur, passende brugergrænseflade samt ”quality of service”

Kompetencer

 • udvikle en kørende internet applikation, - agent eller – service som løser brugernes problem
 • beskrive og reflektere over den anvendte arbejdsform i udviklingsprojektet

Undervisningsform

Projektarbejder, projektet skal omfatte:

 • en analyse af en problemstilling, hvis løsning naturligt kan beskrives i form af analyse, design og realisering af en konkret internet applikation, - agent eller – service
 • design, realisering og aftestning af en internet applikation, agent eller – service
 • refleksion over egen udviklingsproces

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 450 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInternetteknologi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelInternet Technology
ModulkodeDSNSWK101
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design