Indlejrede systemer

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Anbefalede faglige forudsætninger:
Projektmodulerne på 1. - 4. semester i Bacheloruddannelsen for software, samt at ét af kursusmodulerne Tidstro software eller Maskinintelligens svarende til projektets fokus følges parallelt med projektarbejdet.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

FORMÅL          
At den studerende opnår viden om principper for og færdigheder i udvikling af programmel til indlejrede systemer.

BEGRUNDELSE    
Tekniske anlæg og apparater styres og reguleres i dag som hovedregel af programmer der er indlejret i dem. Det er derfor essentielt at softwareingeniører opnår forståelse og færdigheder i at udvikle sådant programmel under hensyntagen til de krav som det omgivende system stiller, samt de krav om høj pålidelighed som kræves for dem.

Læringsmål

Viden

  • benytte korrekte begreber (i både skrift og tale), notationer og symboler
  • demonstrere kendskab til og overblik over grundlæggende teknikker fra tidstro systemer eller maskinintelligens som kan anvendes til konstruktioner af indlejrede systemer

Færdigheder

  • anvende relevante og centrale teknikker inden for tidstro eller intelligente systemer i forbindelse med konstruktion af software til indlejrede systemer

Kompetencer

  • afgrænse og formulere problemer inden for indlejrede systemer
  • vælge og begrunde valg af en platform til løsning af sådanne problemer
  • udvikle applikationer til indlejrede platforme
  • vurdere og begrunde valget af relevante teknikker og metoder til konstruktion af indlejrede systemer

Undervisningsform

Projektarbejde, hvor der kan arbejdes med et nærmere udvalgt emne inden for indlejrede systemer.
Projektarbejdet kan omfatte såvel teoretisk analyse som praktisk implementation og eksperimenter, eller kombination deraf.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 450 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIndlejrede systemer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelEmbedded Systems
ModulkodeDSNSWB501
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design