Designalternativer

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået på 1. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

MÅL          
Projektmodulets formål er at indføre de studerende i at designe alternativer, hvor der arbejdes med én case der definerer krav til et kommende interaktionsdesign, og hvor arbejdet består i at identificere og designe alternativer til casen. Der fokuseres både på processen og produktet i forbindelse med udarbejdelsen af disse designalternativer, og der arbejdes med både konstruerende og eksperimenterende tilgange i processen, herunder forskellige tilgange til prototyping. Der lægges i projektet specielt vægt på, at der arbejdes med en kreativ og innovativ tilgang til alternativer, således at den studerende møder nogle af udfordringerne i at generere og udvikle designalternativer som udspænder et større designrum. Projektmodulets case specificerer et antal designkrav indenfor for et givet område, f.eks. e-handel eller sociale medier, og lægger op til udnyttelse af en bestemt teknologi, f.eks. web. 

Læringsmål

Viden

  • skal kunne demonstrere viden om udarbejdelse af interaktionsdesignforslag til en konkret case, herunder visuelt design, design af brugerinteraktion, samt systematisk arbejde med designalternativer.

Færdigheder

  • skal kunne udarbejde interaktionsdesignforslag ud fra designprincipper og retningslinjer for visuelt design, samt kunne integrere disse principper og retningslinjer med forskellige interaktionsformer
  • skal kunne benytte prototyping som redskab i forbindelse med udarbejdelsen og vurderingen af designforslag
  • skal kunne arbejde systematisk med vurdering af forskellige designalternativer i forhold til hinanden
  • skal kunne begrunde designvalg i principper og retningslinjer for interaktionsdesign samt argumentere for styrker og svagheder i de udformede designforslag

Kompetencer

  • skal kunne udarbejde et antal interaktionsdesignalternativer til en konkret case som udspænder et rum af designmuligheder, og være i stand til at reflektere over styrker og svagheder ved de enkelte alternativer
  • skal kunne organisere, gennemføre, og reflektere over problembaseret projektarbejde

Undervisningsform

Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 450 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDesignalternativer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelDesign Alternatives
ModulkodeDSNIXDB201
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design