Forspecialisering i informatik

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

FORMÅL          
At den studerende får indsigt i og kan formidle et aktuelt forskningsproblem inden for informatik, således at den studerende på 4. semester (INF10) kan lave sit speciale projekt på baggrund heraf.

BEGRUNDELSE    
Universitetsuddannelser er forskningsbarede uddannelser; alle studerende skal på kandidatuddannelsen opnå dybtgående indsigt i forskningens aktuelle problemstilling og metoder.

Læringsmål

Viden

  • dokumentere dybtgående kendskab til og overblik over en aktuel problemstilling inden for et informatisk forskningsområde

Færdigheder

  • ræsonnere om og med de berørte begreber og teknikker
  • anvende og skabe teoridannelser inden for fagområdet i forbindelse med formulering af og analyse af et problem inden for forskning i informatik.
  • formidle en aktuel problemstilling indenfor Informatik og det tilhørende begrebsapparat inden for forskningsområdets rammer

Kompetencer

  • anvende begreberne og ræsonnementerne inden for fagområdet til at formulere og analysere et problem inden for en aktuel problemstilling i forskning inden for informatik

Undervisningsform

Projektarbejde, der skal omfatte:

  • formulering og analyse af et problem inden for en aktuel problemstilling i informatisk forskning
  • begrundede overvejelser om løsning af dette problem

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. kapitel 3

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 600 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForspecialisering i informatik
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelPre-specialisation in Informatics
ModulkodeDSNINFK301
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design