Bachelorprojekt (Systemudvikling)

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

FORMÅL          
At den studerende får indsigt i et konkret problemområde, kan udvikle et system til dette område under anvendelse af relevante teknikker og metoder og bliver i stand til kritisk at vurdere den udviklede løsning.

BEGRUNDELSE    
Universitetsuddannelser kombinerer forskning og praksis; alle studerende skal ved slutningen af bacheloruddannelsen have fået indblik i et aspekt af fagets forskningsområde og anvendelsen af dette i praksis.

Læringsmål

Viden

 • dokumentere kendskab til og overblik over de relevante teknikker, metoder og begreber fra et informationsteknologisk forskningsområde
 • benytte korrekt fagterminologi

Færdigheder

 • sætte sig ind i et konkret problemområde med henblik på udvikling af et system
 • ræsonnere om og med de berørte begreber, metoder og teknikker
 • begrunde og vælge relevante løsningsmodeller ud fra kendskab til de muligheder og begrænsninger, som er givet af fagområdets teorier og metoder
 • udvikle et system, som til det valgte problemområde
 • vurdere og evaluere det udviklede system

Kompetencer

 • anvende begreberne og ræsonnementerne inden for fagområdet til at analysere og løse et udvalgt problem inden for det valgte problemområde

Undervisningsform

Projektarbejde, der skal omfatte:

 • en analyse af et konkret problemområde og en formulering af et problem inden for denne
 • udvikling af et system, som løser det beskrevne problem
 • evaluering af det udviklede system

Projektrapporten kan kombineres med dokumenter, som typisk udarbejdes i et udviklingsprojekt

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 450 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt (Systemudvikling)
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor Project (System Development)
ModulkodeDSNINFB602
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design