BSc projekt (Fra modeller til virkelighed)

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

FORMÅL          
At den studerende opnår yderligere indsigt i, hvordan man ved hjælp af avancerede modeller for IT-systemer kan identificere og bidrage til løsning af et problem, der hidrører fra en problemstilling inden for forskning i eller anvendelse af informationsteknologi.

BEGRUNDELSE    
En bachelor i informatik skal kunne anvende avancerede teorier og modeldannelser til at identificere og bidrage til løsning af et problem i relation til informationsteknologi og i denne forbindelse reflektere over de anvendte teorier og modeldannelser.

Læringsmål

Viden

  • redegøre for begreber, resultater og teoridannelser inden for et avanceret område inden for de informationsteknologiske emnekredse, der indgår i uddannelsen

Færdigheder

  • anvende viden fra en teoridannelse inden for informationsteknologi til at vælge og argumentere for en modeldannelse inden for en avanceret anvendelse af informationsteknologi
  • ud fra en sådan modeldannelse kunne opstille en model af et relevant problem og anvende denne model til at forstå og løse problemet

Kompetencer

  • identificere et problem inden for en problemstilling inden for forskning i eller anvendelse af informationsteknologi
  • bidrage til løsning af problemet ved brug af egen modeldannelse ud fra teorier fra områderne systemudvikling, analyse, design, programmering/implementering og evaluering med brugere samt forretningsudvikling og projektledelse
  • analysere og vurdere det fremkomne bidrag til løsning
  • analysere og vurdere anvendelser af relevante modeller fra et eller flere af de ovennævnte områder til løsning af det pågældende problem

Undervisningsform

Projektarbejde, der skal omfatte:

  • en analyse af en informationsteknologisk problemstilling
  • formulering af et problem for denne problemstilling
  • opstilling af en avanceret model, der kan bidrage til løsning af problemet

I forbindelse med projektet kan indgå hel eller delvis implementation af en løsning i form af kørende software.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 450 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBSc projekt (Fra modeller til virkelighed)
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor Project (From Models to Reality)
ModulkodeDSNINFB601
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design