Fra modeller til virkelighed

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

FORMÅL          
At den studerende opnår yderligere indsigt i, hvordan man ved hjælp af avancerede datalogiske modeller kan identificere og bidrage til løsning af et problem, der hidrører fra en problemstilling inden for forskning i eller anvendelse af datalogi

BEGRUNDELSE    
En kandidat i datalogi skal kunne anvende avancerede datalogiske teorier og modeldannelser til at identificere og bidrage til løsning af et problem af datalogisk art og i denne forbindelse reflektere over de anvendte teorier og modeldannelser

Læringsmål

Viden

  • redegøre for begreber, resultater og teoridannelser inden for et avanceret område inden for datalogi

Færdigheder

  • anvende viden fra en teoridannelse inden for datalogi til at vælge og argumentere for en modeldannelse inden for et avanceret datalogisk område
  • ud fra en sådan modeldannelse kunne opstille en model af et datalogisk problem og anvende denne model til at forstå problemet

Kompetencer

  • identificere et problem inden for en problemstilling inden for forskning i eller anvendelse af datalogi
  • bidrage til løsning af problemet ved brug af egen modeldannelse ud fra datalogiske teorier
  • analysere og vurdere det fremkomne bidrag til løsning
  • analysere og vurdere anvendelser af relevante datalogiske modeller til løsning af dette problem

Undervisningsform

Projektarbejde, der skal omfatte:

  • en analyse af en datalogisk problemstilling
  • formulering af et problem for denne problemstilling
  • opstilling af en avanceret datalogisk model, der bidrager til løsning af problemet

I forbindelse med projektet kan indgå hel eller delvis implementering af en løsning i form af kørende software

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 450 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFra modeller til virkelighed
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelFrom Models to Reality
ModulkodeDSNDATK201
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design