Forspecialisering

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Anbefalede faglige forudsætninger:
Projekt- og kursusmodulerne på 1.og 2. semester af KA samt at et kursusmodul fra 3. semester KA følges parallelt med projektarbejdet

Modulets indhold, forløb og pædagogik

FORMÅL          
At den studerende får indsigt i og kan formidle et aktuelt forskningsproblem inden for datalogi, således at den studerende på 4. semester kan lave sit speciale projekt på baggrund heraf

BEGRUNDELSE    
Universitetsuddannelser er forskningsbaserede uddannelser; alle studerende skal på kandidatuddannelsen opnå dybtgående indsigt i forskningens aktuelle problemstilling og metoder

 

Læringsmål

Viden

  • dokumentere dybtgående kendskab til og overblik over en aktuel problemstilling inden for datalogisk forskning

Færdigheder

  • ræsonnere om og med de berørte begreber og teknikker
  • anvende og skabe teoridannelser inden for fagområdet i forbindelse med formulering af og analyse af et problem inden for datalogisk forskning
  • formidle en aktuel datalogisk problemstilling og det tilhørende begrebsapparat inden for forskningsområdets rammer

Kompetencer

  • anvende begreberne og ræsonnementerne inden for fagområdet til at formulere og analysere et problem inden for en aktuel problemstilling i datalogisk forskning

Undervisningsform

Projektarbejde, der skal omfatte:

  • formulering og analyse af et problem inden for en aktuel problemstilling i datalogisk forskning
  • begrundede overvejelser om løsning af dette problem

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 600 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForspecialisering
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelPre-specialisation
ModulkodeDSNDATFK301
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS20
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design