IT-Systemer: Kulturel kontekst, kommunikation, brugbarhed og brugbarhedsevaluering

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

FORMÅL          
Formålet er at give den studerende indsigt i brugere og it-systemers kommunikative aspekter, samt grundlæggende analytiske kompetencer i forhold til at beskrive og forstå IT-understøttet kommunikation og interaktion. Denne viden skal kombineres med en indsigt i grundlæggende principper for menneske-maskine interaktion og metoder til vurdering af konkrete IT-systemers brugbarhed.

BEGRUNDELSE    
IT-systemer er kommunikative systemer, der på flere niveauer faciliterer udveksling af information og kommunikation. Men IT-systemer er dog ofte vanskelige at anvende for brugerne, fordi systemerne ikke nødvendigvis passer ind i brugernes begrebsverden og aktiviteter; disse systemer kan være præget af et lavt niveau af usability. Derfor er det dels centralt at få etableret kompetencer til at forstå og analysere IT-systemers betydning for, hvordan brugere interagerer med systemerne. Dels er det afgørende at forstå, hvad et systems usability er, og hvordan den kan evalueres.

INDHOLD:

Kurset er organiseret omkring to hovedelementer:

 1. Kurset introducerer de grundlæggende teorier og begreber om menneske-maskine interaktion, som knytter sig til usability. Det gennemgår derefter principper, metoder og retningslinjer for usability-evaluering af grafiske brugergrænseflader, og hvordan disse anvendes til evaluering af konkrete systemers usability.
 2. Kurset introducerer til udvalgte teorier og metoder, der har til formål at belyse og analysere IT-systemers kommunikative dimensioner, samt eventuelle konsekvenser og muligheder herved for brugere og udviklere. Elementerne i kurset er: grundlæggende kommunikationsteori og analyse, grundlæggende kulturteori og analyse samt medieteori i relation til digitale medier.

Læringsmål

Viden

 • kunne anvende teori og metode i forhold til analyse af IT-understøttet kommunikation
 • kunne tage stilling til, hvordan og med hvilke effekter, der kommunikeres gennem IT-systemer
 • have opøvet evnen til at tænke i optimale IT-baserede informations- og kommunikationsløsninger
 • kunne forklare usabilitybegrebet og redegøre for aktiviteterne i en usability evaluering
 • have opøvet evnen til at planlægge og udføre en usability-evaluering af et konkret system

Færdigheder

 • kunne anvende teori og metode i forhold til analyse af IT-understøttet kommunikation
 • kunne tage stilling til, hvordan og med hvilke effekter, der kommunikeres gennem IT-systemer
 • have opøvet evnen til at tænke i optimale IT-baserede informations- og kommunikationsløsninger
 • kunne forklare usabilitybegrebet og redegøre for aktiviteterne i en usability evaluering
 • have opøvet evnen til at planlægge og udføre en usability-evaluering af et konkret system

Kompetencer

 • kunne anvende teori og metode i forhold til analyse af IT-understøttet kommunikation
 • kunne tage stilling til, hvordan og med hvilke effekter, der kommunikeres gennem IT-systemer
 • have opøvet evnen til at tænke i optimale IT-baserede informations- og kommunikationsløsninger
 • kunne forklare usabilitybegrebet og redegøre for aktiviteterne i en usability evaluering
 • have opøvet evnen til at planlægge og udføre en usability-evaluering af et konkret system

Undervisningsform

Kurset afvikles som et særskilt forløb i relation til de studerendes projektarbejde og valg af projekt

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. kapitel 3

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 150 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIT-Systemer: Kulturel kontekst, kommunikation, brugbarhed og brugbarhedsevaluering
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelIT Systems: Cultural Context, Communication, Usability and Usability Evaluation
ModulkodeDSNBAITFB105
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design