Tysk historie og tyske samfundsforhold

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • viden om og forståelse af tysk historie og samfundsforhold på grundlæggende videnskabeligt niveau
  • teoretiske og metodiske aspekter af tysk historie og tyske samfundsforhold
  • og særlig indsigt i et udvalgt emne inden for området gennem et projektbaseret emnestudie.

Færdigheder

  • at analysere centrale politisk-historiske, kultur- og socialhistoriske problemstillinger på grundlag af relevant videnskabelig litteratur
  • at anvende principper for problembaseret læring og projektarbejde
  • at formidle og begrunde teori- og metodevalg med henblik på det valgte problem
  • at anvende relevant teori og metode
  • at formidle projektarbejdets resultater ved hjælp af anvendelse af fagterminologi.

Kompetencer

  • at reflektere over egen læringsproces
  • og evne til selvstændigt at fortsætte egen kompetenceudvikling inden for områderne tysk historie og samfundsforhold.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTysk historie og tyske samfundsforhold
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport. Projektrapporten betragtes som gruppens fælles ansvar.

Sidetal: Projektrapporten må højst være på 15 sider pr. studerende, dog højst 20 sider ved individuelt udarbejdede projekter.

Normeret prøvetid: Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højest i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver.
Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGerman History and Society
ModulkodeBATYSK205
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet