Grammatik og sprogbeskrivelse I

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kurser, opgaver og workshops inden for tysk grammatik.

Læringsmål

Viden

 • almengrammatiske områder såsom sætnings- og ledanalyse og ordklasselære på grundlæggende videnskabeligt niveau
 • tysk grammatiks syntaks og morfologi
 • begrebsapparat og metode til beskrivelse og analyse af grammatiske strukturer.

Færdigheder

 • at beskrive og analysere grammatiske strukturer ved hjælp af begrebsapparat og metode
 • på praksis- og videnskabeligt niveau at arbejde inden for beskrivelsen af almengrammatiske områder såsom sætnings- og ledanalyse og ordklasselære
 • og evne til klart, overskueligt og informativt at kunne formidle viden om grammatiske fænomener og problemstillinger.

Kompetencer

 • at reflektere over og tilrettelægge eget arbejde med grammatiske problemstillinger.

Undervisningsform

 

 • forelæsninger
 • klasseundervisning
 • workshops
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • lærerfeedback
 • faglig refleksion

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Det er en forudsætning for at indstille sig til prøven i Grammatik og sprogbeskrivelse, at den studerende har afleveret tre fuldt besvarede opgaver i løbet af kurset i grammatik til de af underviseren fastsatte afleveringsfrister.

Prøver

Prøvens navnGrammatik og sprogbeskrivelse I
Prøveform
Skriftlig
Prøven består af en udfyldnings- og/eller kommenteringsopgave
Normeret prøvetid: 2 timer. Ingen hjælpemidler må anvendes.
Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGrammar I
ModulkodeBATYSK20165
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet