Skriftlig sprogproduktion I og mundtlig kommunikation og formidling I

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter:

 • arbejde med skriftlig udtryksfærdighed på tysk
 • teoretisk og praktisk arbejde med oversættelse mellem dansk og tysk
 • indføring i kommunikationsteori og -analyse
 • praktisk arbejde med mundtlig kommunikation og formidling på tysk.

Læringsmål

Viden

 • skriftlig udtryksfærdighed på tysk på grundlæggende videnskabeligt niveau
 • oversættelse mellem dansk og tysk på grundlæggende praksis- og videnskabeligt niveau
 • kommunikationsteori og om kommunikationssituationens kulturelle og kontekstuelle betingelser på grundlæggende videnskabeligt niveau

Færdigheder

 • udtrykke sig på et sprogligt og indholdsmæssigt velfungerende tysk skriftsprog med få meningsforstyrrende grammatiske fejl
 • på grundlæggende niveau at oversætte danske tekster til ortografisk, morfologisk, leksikalt og syntaktisk korrekt tysk
 • på grundlæggende niveau at oversætte tyske tekster til ortografisk, morfologisk, leksikalt og syntaktisk korrekt dansk
 • udtrykke sig mundtligt på et kommunikativt velfungerende tysk, hvor forståelsen hæmmes af få udtalemæssige, grammatiske og leksikale fejl.

Kompetencer

 • at arbejde kontrastivt mellem dansk og tysk med skriftlig og mundtlig sprogproduktion
 • at reflektere over og tilrettelægge eget arbejde med den sproglige fremstilling.

Undervisningsform

 • forelæsninger
 • klasseundervisning
 • workshops
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • lærerfeedback
 • faglig refleksion
 • porteføljearbejde.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSkriftlig sprogproduktion I og mundtlig kommunikation I
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en eksamensportefølje med følgende indhold:

Et antal øvelsesopgaver fra kurset, som demonstrerer den studerendes arbejde med oversættelse mellem dansk og tysk samt skriftlig udtryksfærdighed på tysk.

Et antal arbejdspapirer, som dokumenterer den studerendes arbejde med mundtlig kommunikation og formidling på tysk (fx noter eller slides til brug for oplæg, den studerendes skriftlige bearbejdning af lærerens eller medstuderendes feedback på oplæg)
den studerendes redegørelse for porteføljens indhold og refleksion over egen progression i løbet af modulet.

Omfanget af de enkelte produkter i eksamensporteføljen og porteføljens samlede omfang fastlægges af eksaminator ved modulets begyndelse. Eksamensporteføljen bedømmes af eksaminator
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelWritten Communication I and Oral Communication I
ModulkodeBATYSK20164
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet