Litteraturhistorisk emnestudium

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • viden om og forståelse af tysk litteratur- og kulturhistorie fra 1750 til nutiden
 • grundlæggende forståelse af teksters periodicitet
 •  teoretiske og metodiske aspekter af tysk litteraturhistorie
 • et udvalgt emne inden for området gennem et projektbaseret emnestudie.

Færdigheder

 • at kunne analysere tysksprogede litterære tekster med henblik på en beskrivelse af tekstens placering i en social- og kulturhistorisk kontekst
 • at analysere tekster med særlig vægt på periodespecifikke træk
 • at formidle viden om litterære tekster og litteraturvidenskabelige problemstillinger i en adækvat form
 • at definere og analysere litteraturvidenskabelige problemstillinger
 • at anvende relevant teori og metode om tysk litteraturhistorie

Kompetencer

 • at diskutere valg af teori og metode
 • at udvikle egen litteraturanalyse- og fortolkningskompetence i forhold til tysksproget litteratur gennem selvstændig læsning, dialog og refleksion
 • på videnskabeligt niveau at reflektere over forholdet mellem tekster og deres kulturelle forankring.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLitteraturhistorisk emnestudium
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport.

Projektrapporten skal være på tysk og betragtes som de studerendes fælles ansvar.

Sidetal: Projektrapporten må højst være på 15 sider pr. studerende, højst 20 sider ved individuelle projekter.

Normeret prøvetid: Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højest i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.

Vægtning: Der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.

Reeksamen afholdes efter de gældende regler for projektprøve som skitseret i eksamensordningen.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLiterary History Theme Studies
ModulkodeBATYSK2014
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet