Tysk mediekultur med PBL

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • problembaseret projektarbejde
 • teori- og metodevalg
 • styrker og svagheder ved læringsprocessen
 • hovedtræk af pressens, radioens, tv’s og de digitale mediers historie i Tyskland
 • forskellige medietyper, herunder digitale medier, ud fra deres særlige karakteristika og virkemidler
 • samspillet mellem medier, medieprodukter og centrale kulturhistoriske strømninger
 • et udvalgt emne inden for området gennem et projektbaseret emnestudie.

Færdigheder

 • at identificere, afgrænse og formulere et relevant problem inden for området tysk mediekultur
 • at indsamle relevant materiale i forhold til det valgte problem
 • at beskrive og begrunde teori- og metodevalg med henblik på det valgte problem
 • at analysere relevant empirisk materiale med henblik på at besvare problemformuleringen
 • at fremstille referencer og litteraturliste korrekt
 • at analysere og vurdere forskellige medietyper, herunder digitale medier
 • at kunne indplacere et medieprodukt i en bredere medie- og kulturhistorisk sammenhæng.

Kompetencer

 • at reflektere over et problembaseret projektforløb
 • på videnskabeligt niveau at kunne vurdere tyske medieprodukters nationale og globale betydning
 • at reflektere over forholdet mellem medier og deres kulturhistoriske forankring.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTysk mediekultur med PBL
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport. Projektrapporten betragtes som gruppens fælles ansvar.

Sidetal: Projektrapporten må højst være på 15 sider pr. studerende, dog højst 20 sider ved individuelt udarbejdede projekter.

Normeret prøvetid: Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højest i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGerman Media Culture including Problem Based Learning
ModulkodeBATYSK201
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet