Grammatik II

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet består af et kursus inden for spansk grammatik samt en tilknyttet eksamensportefølje.

Læringsmål

Viden

Viden om:

  • alle væsentlige områder af det spanske sprogs syntaks, morfologi og leksis.

Færdigheder

Færdigheder i

  • at præsentere viden om grammatiske emner på overskuelig måde
  • at gennemføre grammatisk analyse af sprogbrug på spansk
  • selvstændigt at producere tekster inden for forskellige genrer på fremmedsproget med anvendelse af sin viden om fremmedsprogets syntaks, morfologi og leksis.

Kompetencer

Kompetencer til

  • at anvende opnået grammatisk indsigt til udvikling af egen sprogproduktion
  • at formidle sin viden om det spanske sprogs grammatik i struktureret form og under anvendelse af korrekt terminologi
  • at reflektere over egen læring og kunne fortsætte egen kompetenceudvikling inden for skriftlig fremstilling.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGrammatik II
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en eksamensportefølje, hvis præcise indhold fastlægges ved semesterstart. Porteføljen bedømmes af eksaminator; porteføljer, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGrammar II
ModulkodeBASOI20188
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet