Sprog og samfund mshp. den spansksprogede verden

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet udgøres af et sprogvidenskabeligt grundkursus samt problemorienteret projektarbejde inden for området Sprog og samfund mshp. den spansksprogede verden.

Gennemførelse af modulet forudsætter, at eksamensporteføljen i modulet Diskurs: sociale og politiske perspektiver er indleveret.

Læringsmål

Viden

Viden om

  • og forståelse af grundlæggende teorier og metoder inden for sprogbrugsteori og sprogbrugspraksis med særligt henblik på spansksprogede samfund
  • et afgrænset emne inden for området Sprog og samfund mshp. den spansksprogede verden på baggrund af et projekt
  • forskellige sprog- og diskursteoretiske retninger.

Færdigheder

Færdigheder i

  • udvælgelse af relevante teoretiske og analytiske tilgange
  • beherskelsen af relevante sproganalytiske og/eller diskursanalytiske metoder.

Kompetencer

Kompetencer til:

  • at arbejde selvstændigt og i grupper
  • at arbejde med relevante teorier og metoder til at analysere en afgrænset problemstilling inden for området Sprog og samfund
  • at formidle idéer, argumenter og forskningsresultater om en afgrænset problemstilling inden for området Sprog og samfund i en akademisk skriftlig og mundtlig form.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSprog og samfund mshp. den spansksprogede verden
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En intern prøve på dansk og spansk i: Sprog og samfund mshp. den spansksprogede
verden (Language and Society in the Spanish-speaking World). Prøven har form af en
mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet
individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør følgelig grundlaget for eksamination og
bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige
præstation. Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en
sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes
præstation, jf. bekendtgørelsen § 4, stk. 2.

Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med
udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport på højst 15 sider pr.
studerende i projektgruppen, højst 20 sider ved individuelt udarbejdede projekter.

I prøven skal den/de studerende demonstrere viden, færdigheder og kompetencer i
overensstemmelse med de angivne læringsmål for modulet. Prøvetiden er normeret til 20
minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLanguage and Society in the Spanish-speaking World
ModulkodeBASOI20186
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet