Kultur og medier i den spansksprogede verden (projekt)

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet udgøres af et problemorienteret projektarbejde inden for området Kultur og medier i den spansksprogede verden. Gennemførelse af modulet forudsætter, at hjemmeopgaven i modulet Medieanalyse er gennemført.

Læringsmål

Viden

Viden om:

  • de væsentligste kulturvidenskabelige discipliner
  • et udvalgt emne inden for området på baggrund at et projekt
  • mundtlig fremstilling på spansk
  • interkulturelle kommunikative fænomener og processer.

Færdigheder

Færdigheder i:

  • anvendelse af kulturteoretiske discipliner i sociale sammenhænge og i forhold til analyse af spansk og latinamerikansk kultur
  • grundlæggende mundtlig fremstilling på spansk.

Kompetencer

Kompetencer til:

  • at arbejde selvstændigt og i grupper
  • at arbejde med relevante teorier og metoder til at analysere komplekse sociale og (inter)kulturelle problemstillinger vedrørende spansk og latinamerikansk kultur
  • at formidle idéer, argumenter og forskningsresultater om komplekse sociale og (inter)kulturelle og problemstillinger vedrørende spansk og latinamerikansk kultur i en velargumenteret og velformuleret akademisk skriftlig og mundtlig form.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKultur og medier i den spansksprogede verden
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En intern prøve på spansk i: Kultur og medier i den spansksprogede verden. Prøven har
form af en mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er
udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten/det skriftlige arbejde
betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør følgelig grundlaget for
eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende
eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation, jf. bekendtgørelsen § 4, stk. 2.

Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med
udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport på højst 15 sider pr.
studerende i projektgruppen, højst 20 sider ved individuelt udarbejdede projekter.

I prøven skal den/de studerende demonstrere viden, færdigheder og kompetencer i
overensstemmelse med de angivne læringsmål for modulet. Prøvetiden er normeret til 20
minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCulture and Media in the Spanish-Language World (Project)
ModulkodeBASOI201811
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet