Spansk sprog og kommunikation II

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet består af kursusundervisning samt en mundtlig prøve inden for Spansk sprog og kommunikation. Gennemførelse af modulet forudsætter aktiv deltagelse i modulets undervisning. Aktiv deltagelse indebærer 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige oplæg som en del af kurset.

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Læringsmål

Viden

Viden om:

  • skriftlig fremstilling på spansk
  • et udvidet og varieret ordforråd især inden for akademisk sprogbrug på spansk
  • it-baserede metoder til selvstændigt arbejde med forbedring af udtryksfærdighed på spansk

Færdigheder

Færdigheder i:

  • at udtrykke sig på skriftligt og mundtligt spansk om faglige emner med få eller ingen meningsforstyrrende fejl
  • ubesværet og flydende at anvende spansk som kommunikationsmiddel i klassediskussion, gruppesamtaler og kortere mundtlige oplæg
  • at opbygge og strukturere en afrundet fremstilling på korrekt skriftligt spansk.

Kompetencer

Kompetencer til:

  • at udvikle egen mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed på spansk gennem aktiv deltagelse i gruppe- og holdorganiserede undervisnings- og læringsaktiviteter
  • at forbedre egen udtryksfærdighed gennem individuelt, selvstændigt tilrettelagt arbejde
  • at arbejde med spansksproget skriftlig fremstilling gennem praktisk brug af spansk sprog.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSpansk sprog og kommunikation II
Prøveform
Mundtlig
En intern mundtlig prøve i: Spansk sprog og kommunikation II (Spanish Language and
Communication II). Prøven tager udgangspunkt i et skriftligt eksamensforlæg bestående af et eller flere spørgsmål samt et tekstudvalg sammensat af eksaminator. Det skriftlige
eksamensforløb udleveres til den studerende 48 timer før den mundtlige eksamen. Den
mundtlige prøve er normeret til 30 minutter inkl. votering og meddelelse af karakter og omfatter en mundtlig fremlæggelse af besvarelsen.

Prøven skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.
Det er en forudsætning for at deltage i prøven, at den studerende har deltaget aktivt i modulets kursus. Aktiv deltagelse indebærer 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige oplæg som en del af kurset.
Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i et revideret
eksamensforlæg.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSpanish Language and Communication II
ModulkodeBASOI201810
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet