Spanien, EU og internationale relationer

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Spaniens historiske udvikling og nutidige rolle inden for EU og betydningen heraf for landets internationale relationer
  • teorier og metoder inden for moderne samfundsforhold og internationale relationer med særligt henblik på Spaniens rolle i EU og i internationale relationer
  • Spaniens udvikling og strategier inden for internationale relationer såsom landets udenrigspolitik samt politiske og økonomiske forhold med andre lande og regioner.

Færdigheder

  • at præsentere viden om ovennævnte fagområder i en klar, struktureret og forståelig form
  • at indgå aktivt i diskussioner af problemstillinger inden for fagområdet
  • at belyse, fortolke og forklare specifike begivenheder set fra et internationalt perspektiv.

Kompetencer

  • at analysere og diskutere historiske og nutidige problemstillinger inden for EU og internationale relationer.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSpanien, EU og internationale relationer
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan afløses ved aktiv deltagelse i modulets undervisning og øvelser.

Aktiv deltagelse indebærer 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige oplæg som en del af kurset.

Reeksamen har form af en bunden hjemmeopgave. Besvarelsen skal være på mindst 6 og højst 8 sider. Besvarelsen bedømmes af eksaminator
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSpain, the European Union and International Relations
ModulkodeBASISSPA2022
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet