Kultur og medier i den spansksprogede verden

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • de væsentligste kulturvidenskabelige discipliner
  • et udvalgt emne inden for området på baggrund at et projekt
  • mundtlig fremstilling på spansk
  • interkulturelle kommunikative fænomener og processer.

Færdigheder

  • anvendelse af kulturteoretiske discipliner i sociale sammenhænge og i forhold til analyse af spansk og latinamerikansk kultur
  • grundlæggende mundtlig fremstilling på spansk.

Kompetencer

  • at arbejde selvstændigt og i grupper
  • at arbejde med relevante teorier og metoder til at analysere komplekse sociale og (inter)kulturelle problemstillinger vedrørende spansk og latinamerikansk kultur
  • at formidle idéer, argumenter og forskningsresultater om komplekse sociale og (inter)kulturelle og problemstillinger vedrørende spansk og latinamerikansk kultur i en velargumenteret og velformuleret akademisk skriftlig og mundtlig form.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKultur og medier i den spansksprogede verden
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven har form af en mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre.

Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør følgelig grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.

Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation.

Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport på højst 15 sider pr. studerende i projektgruppen, højst 20 sider ved individuelt udarbejdede projekter.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCulture and Media in the Spanish-speaking World
ModulkodeBASISSPA2011
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet