Problembaseret læring

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • problembaseret læring
  • metodevalg.

Færdigheder

  • at identificere og formulere et problem inden for det humanistiske område
  • at beskrive og begrunde metodevalg med henblik på det valgte problem
  • at indsamle og anvende relevant materiale i forhold til det valgte problem.

Kompetencer

  • at designe og reflektere over et problembaseret projektforløb
  • at indgå i fagligt samarbejde om at løse et valgt problem.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProblembaseret læring
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
For at bestå modulet Problembaseret læring (Problem Based Learning) kræves aktiv deltagelse i modulets undervisning og øvelser.
Aktiv deltagelse er defineret som læsning af opgivet litteratur, tilstedeværelse ved mindst 80 % af modulets undervisningsgange, besvarelse af mindst 80 % af udleverede skriftlige opgaver samt gennemførelse af gruppe- og/eller pararbejde tilrettelagt i tilslutning til kurset.

Reeksamen har form af en bunden hjemmeopgave. Besvarelsen skal være på mindst 6 og højst 8 sider. Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProblem Based Learning
ModulkodeBASISSPA201
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet