Modulet Det 20. og 21. århundredes verdenshistorie

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet udgøres af et projektkursus inden for området Det 20. og 21. århundredes verdenshistorie samt en tilknyttet eksamensportefølje.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå

Viden om:

  • væsentligste social- og kulturhistoriske temaer, processer og fænomener i den moderne vestlige og globale verden

  • globale samspils- og påvirkningsprocesser

  • politiske institutioners og sociale bevægelsers funktioner i samfundet og deres betydning for moderne og nutidige udviklingstendenser.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå

Færdigheder i:

  • præsentere viden om ovennævnte fagområder i en klar, struktureret og forståelig form

  • diskutere kulturfænomener, produkter, tekster og/eller politiske fænomener i relation til moderne og nutidige udviklingsprocesser.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå

Kompetencer til:

  • på baggrund af relevant viden at bidrage til belysning og diskussion af sociale, kulturelle og/eller politiske problemstillinger inden for det 20. og 21. århundredes vestlige og globale historie.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDet 20. og 21. århundredes verdenshistorie
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en eksamensportefølje, hvis indhold skal demonstrere opnåelse af ovennævnte læringsmål samt aktiv deltagelse i kurset. Kravene til indholdet af eksamensporteføljen fastlægges af kursets underviser før semesterstart og godkendes af studienævnet.
Besvarelsen bedømmes af eksaminator; besvarelser, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titel20th and 21st Century World History
ModulkodeBASIS20164
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet