Selvstændigt studie inden for udvalgt forskningsemne II

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter deltagelse i udvalgte forskningsarrangementer samt udarbejdelse af et paper.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå

Viden om og forståelse af

 • et afgrænset forskningsfelt af relevans for internationale studier

 • state-of-the-art inden for det ovennævnte felt som det præsenteres i relevante videnskabelige sammenhænge (konferencer, seminarer, forelæsninger o.l.)

 • en eller flere specifik(ke), nærmere afgrænset/afgrænsede, forskningsmæssigt relevant problemstilling(er) inden for ovennævnte felt

 • videnskabelige konventioner inden for fagområder af relevans for internationale studier.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå

Færdigheder i:

 • at generere et overblik over et afgrænset forskningsområde på baggrund af relevant litteratur

 • selvstændigt at identificere forskningsmæssigt relevante ideer eller problemstillinger

 • at gennemføre en videnskabelig diskussion og argumentation

 • at redegøre for forskningsprocessens resultater i en klar, velstruktureret og sprogligt velfungerende form, som er i overensstemmelse med genrekonventioner for videnskabeligt arbejde

 • at anvende relevante it-baserede værktøjer til støtte for forskningsprocessen.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå

Kompetencer til:

 • at tilrettelægge og gennemføre en selvstændig forskningsproces fra forskningside til skriftlig fremlæggelse

 • at fortsætte et forskningsorienteret uddannelses- og læringsforløb på kandidatniveau.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSelvstændigt studie inden for udvalgt forskningsemne II
Prøveform
Skriftlig
Den studerende deltager efter nærmere aftale med en vejleder i et antal forskningsarrangementer. På baggrund heraf udarbejder den studerende et paper inden for et område, som aftales med vejlederen. Dette paper må højst være på 12 sider. Paperet kan præsenteres efterfølgende på et åbent fremlæggelsesseminar. Paperet bedømmes af eksaminator. Et paper, som bedømmes til ikke-bestået, bedømmes tillige af en censor.

Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i et revideret paper.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelResearch Topic Study II
ModulkodeBASIS201634
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet