Introduktion til internationale studier: teorier og metoder

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet udgøres af et introducerende projektkursus inden for området Internationale Studier samt en tilknyttet eksamensportefølje.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om:

  • grundlæggende teorier og metoder inden for internationale studier, herunder viden om Internationale Studier som et tværdisciplinært felt og om de discipliner, som indgår i faget (politik, kultur, økonomi mv.)

  • grundbegreber inden for området internationale studier

  • internationale studiers væsentligste genstandsområder, herunder fremkomsten af det internationale samfund og betingelserne for nationers og regioners sameksistens heri, det internationale samfunds væsentligste sociale og politiske problemer og udfordringer, internationale sociale og politiske institutioner samt internationale menneskerettigheder.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i:

  • at præsentere viden om ovennævnte fagområder i en klar, struktureret og forståelig form.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til:

  • at anvende grundlæggende teoretisk og empirisk viden til analyse og bearbejdning af en konkret problemstilling inden for området internationale studier.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til internationale studier: teorier og metoder
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en eksamensportefølje, hvis indhold skal demonstrere opnåelse af ovennævnte læringsmål samt aktiv deltagelse i kurset. Kravene til indholdet af eksamensporteføljen fastlægges af kursets underviser før semesterstart og godkendes af studienævnet.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to International Studies: Theories and Methods
ModulkodeBASIS20163
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet