Medieanalyse

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende skal gennem modulet opnå

Viden om og forståelse af

  • humanistiske og samfundsvidenskabelige kommunikationsteorier

  • grundlæggende medievidenskab

  • kommunikations- og medieanalyse, forskellige kommunikationsteorier, såvel humanistiske som samfundsvidenskabelige, og deres anvendelighed i forhold til massekommunikerede tekster, såvel verbale som visuelle.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå

Færdigheder i:

  • at forstå forskellige mediers karakteristika og funktion

  • at anvende og opbygge kendskab til forskellige kommunikations- og medieanalytiske metoder og færdighed i at analysere forskellige teksttyper.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå

Kompetencer til:

  • at arbejde med relevante teorier og metoder til at analysere problemstillinger inden for valgfagets faglige område

  • at formidle idéer og argumenter om valgfagets faglige område i en passende skriftlig og/eller mundtlig form.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMedieanalyse
Prøveform
Skriftlig
røven har form af en bunden hjemmeopgave, hvis præcise indhold fastlægges af kursusholderen. Besvarelsen må højst være på 8 sider. Besvarelsen bedømmes af eksaminator; besvarelser, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor. Opgaven skal kunne skrives ud fra kursets litteratur.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMedia Analysis
ModulkodeBASIS201628
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet