Internationale organisationer

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet udgøres af et projektkursus inden for området internationale organisationer med tilknyttet hjemmeopgave.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå

Viden om og forståelse af

  • civilsamfundet, private og offentlige internationale organisationer, herunder ikke-statslige
  • organisationer og sociale bevægelser samt deres betydning i det internationale samfund.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå

Færdigheder i:

  • at forstå og beskrive internationale organisationers rolle i det internationale samfund

  • at forstå, beskrive og analysere internationale organisationers opbygning og arbejdsprocesser.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå

Kompetencer til:

  • at arbejde med relevante teorier til at analysere organisatoriske og institutionelle problemstillinger

  • at udvælge og beskrive relevante metoder til at analysere og beskrive organisatoriske problemstillinger

  • at formidle idéer og argumenter om organisatoriske og institutionelle problemstillinger i en velargumenteret og velformuleret skriftlig og mundtlig form.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInternationale organisationer
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden hjemmeopgave over et emne, hvis præcise indhold fastlægges ved kursets lærer. Besvarelsen må højst være på 12 sider.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInternational Organizations
ModulkodeBASIS201623
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet