Organisationsstudier: teorier og metoder

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet udgøres af et projektkursus inden for området organisationsstudier samt en tilknyttet eksamensportefølje.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå

Viden om og forståelse af

  • centrale teorier inden for studiet af organisationers struktur, kultur, magtforhold og praksisformer

  • teoretiske og metodologiske udgangspunkter for analyse af organisationer

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå

Færdigheder i:

  • at anvende relevante organisationsteoretiske begreber til forståelse af organisationsmæssige fænomener og problemstillinger

  • at anvende kulturanalytisk metode til forståelse af organisationsmæssige problemstillinger

  • at redegøre for organisationsmæssige fænomener og problemstillinger i en klar, struktureret og forståelig form

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå

Kompetencer til:

  • at analysere private og offentlige organisationer ved hjælp af relevant(e) teorier og metoder

  • på baggrund af relevant viden at bidrage til belysning og kritisk diskussion af organisationsmæssige fænomener og processer

  • at diskutere, hvad den valgte teoretiske indfaldsvinkel betyder for forståelse af organisationer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganisationsstudier: teorier og metoder
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en eksamensportefølje, hvis indhold skal demonstrere opnåelse af ovennævnte læringsmål samt aktiv deltagelse i kurset. Kravene til indholdet af eksamensporteføljen fastlægges af kursets underviser før semesterstart og godkendes af studienævnet.
Porteføljen bedømmes af eksaminator; porteføljer, som bedømmes til ikke-bestået, bedømmes tillige af en censor.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOrganizational Studies: Theories and Methods
ModulkodeBASIS201622
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet