Projekt i organisationsstudier

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet udgøres af et problemorienteret projektarbejde inden for området organisationsstudier. Gennemførelse af modulet forudsætter, at eksamensporteføljen i organisationsstudier: teorier og metoder samt hjemmeopgaven i modulet internationale organisationer er indleverede til bedømmelse.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå

Viden om og forståelse af

  • et afgrænset emne inden for området: organisationsstudier på baggrund af et projekt. Emnet tager udgangspunkt i semestrets projektkurser.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå

Færdigheder i:

  • at formulere et fagligt og videnskabeligt relevant problem inden for området organisationsstudier

  • at anvende relevante teorier og metoder til at analysere det valgte problem

  • at formidle idéer, argumenter og forskningsresultater om den valgte problemstilling i en overbevisende velargumenteret og velformuleret akademisk skriftlig og mundtlig form.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå

Kompetencer til:

  • at analysere og redegøre for komplekse problemstillinger inden for området organisationsstudier

  • at forstå og redegøre for sammenhængen mellem det valgte teoretiske og metodiske udgangspunkt og de producerede forskningsresultater.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjekt i organisationsstudier
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Prøven har form af en mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør følgelig grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation, jf. bekendtgørelsen § 4, stk. 2.

Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport på højst 15 sider pr. studerende i projektgruppen, højst 20 sider ved individuelt udarbejdede projekter.

I prøven skal den/de studerende demonstrere viden, færdigheder og kompetencer i overensstemmelse med de angivne læringsmål for modulet. Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOrganizational Studies Project
ModulkodeBASIS201621
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet