Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet består af et kursus inden for Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder samt en tilknyttet eksamensportefølje.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå

Viden om og forståelse af

  • Kvalitative og kvantitative metoder og deres videnskabsteoretiske udgangspunkter.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå

Færdigheder i:

  • at redegøre for metodeproblemstillinger i empirisk forskning
  • at forstå og beskrive metodevalgs erkendelsesmæssige implikationer.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå

Kompetencer til:

  • at redegøre for metodeovervejelser og metodevalg i relation til konkrete forskningsproblemer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKvalitative og kvantitative forskningsmetoder
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en eksamensportefølje, hvis indhold skal demonstrere opnåelse af ovennævnte læringsmål samt aktiv deltagelse i kurset. Kravene til indholdet af eksamensporteføljen fastlægges af kursets underviser før semesterstart og godkendes af studienævnet.
Porteføljen bedømmes af eksaminator; porteføljer, som bedømmes til ikke-bestået, bedømmes tillige af en censor.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMethods in Qualitative and Quantitative Research
ModulkodeBASIS201620
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet